• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma Kursları

Ders çalışma, kitap okuma, okuma hızı ve anlama benzerbiçimde alanlarda gelişim sağladınız peki ya sınavlarda? Sınavlar hayatımızın bir parçası haline geldi. Bazılarımız bu sınavları zorlanarak da olsa geçerkenbazıları kapasitenizi açığa çıkaramamaktadır. Bu durumu başarısızlık olaraktanımlarsak eğer başarısızlığın birçok sebebi olabilir. En temel niçin iseyöntem eksikliğidir. Yöntem bilgisinin eksikliği aslen çok yaygın ve eski birhatadan doğar. Eğitim sistemimizin son birkaç senenini saymazsak, hep neöğreteceğine ve ne soracağına odaklanmıştı sistem. Temel sorun ne ögretecegimizdeğil de iyi mi öğreneceğini öğretmek (yapılandırmacı yaklaşım) olarakalgıl

Karşıyaka Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kursları

Öğrenci TEOG, YGS, LYS, KPPS, ALES vb. özellikle sözel bölümlerde fazla zaman harcayarak başarısını baltalayıp çözebileceği soruları kaçırmaktadır. Bu nedenle TEOG, YGS ve LYS 'ye hazırlanan öğrencilere özel dizayn edilmiş olan Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimi öğrencinin bir soruyu 20-40 sn arasında çözmesini hedeflemektedir. Yüksek konsantrasyonla çözdükleri testlerde minimum hata yaparak netlerini %15'e kadar arttırabilmek (Uygulamalarımızla bunu ispatladık). Karşıyaka Hızlı Okuma Öğrenci TEOG, YGS, LYS, KPPS, ALES vb. özellikle sözel bölümlerde fazla zaman harcayarak başarısını baltalayıp çözebileceği soruları kaçırmaktadır. Bu nedenle TEOG, YGS ve LYS 'ye hazırlanan öğrencilere özel dizayn edilmiş olan Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimi öğrencinin bir soruyu 20-40 sn

Hızlı Okuma Teknikleri İzmir

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Nedir? Hızlı Okuma Tekniği emek verildiğinde okuma hızınız ve anlam oranınızda ciddi oranda fark yaratan yeni bir okuma tekniğidir. Okumak yalnızca sözcük kümeleri görmek değildir. Okumak bir süreçtir. Bu bağlamda okuyabilmek için görmenin ötesinde zihinsel beceriler gereklidir. Bu zihinsel beceriler de öğrenme yolu ile gerçekleştirilebilir. Okuma esnasında, göz satırın üzerinde soldan sağa doğru kayar; her sözcük üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir fotoğraf makinesi benzer biçimde, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir;zihin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve düşünce ulaşır. Hızlı Okuma Teknikleri İzmir. Hı

İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma Kursları

600 sayfalık bir kitapta yaklaşık 150.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu bir saatte yaklaşık 7.000 kelime okuyabilir. Bu da kitabi 20-22 saatte bitireceği anlamına gelir. Hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir kişi ayni sürede 3 ya da 4 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha çok şey anlar. TEOG, YGS, LYS, KPPS 'ye hazırlanan bir öğrenci normal şartlarda 180 soruyu 180 dakikada yetiştirmekte zorlandığı halde, hızlı okuma tekniklerini öğrenirse 20-40 dakikada tüm soruları bitirebilir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenen bir okuyucu çabuk okuyarak zihinsel gezintileri asgariye indirmiş olur. Böylece dikkat ve konsantrasyon artar ve bilgi kaydı daha berrak olur. Düşünce, algılama, değerlendirme kavramı ve karar hızı artar. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini bilen bir okuyucu okuma isini monotonluktan çıkarır; zevkli ve eğlenceli bir hale getirir. Daha kısa sürede daha fazla öğrenme fırsatı bulmuş olur. Niçin Daha Hızlı v

Nlp İle Anlayarak Hızlı Okuma İzmir

Hızlı Okuma Kursları

Okuma faaliyeti esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; belirli zamanlarda duraklar; bu duraklamalar sırasında, tıpkı bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü sözcüklerin fotoğrafını çekerek beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözümler, bir tüm haline getirir ve belirli bir fikre ulaşır. Hemen hemen NLP İle Anlayarak Hızlı Okuma almamış bir birey, sözcük sözcük okur, içten seslendirme yapar, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve gereğinden uzun süre duraklamalar yapar. Bu sebeplerden ötürü, düzgüsel durumdaki bir insanın okuma hızı tabiren kaplumbağa hızında kalır. NLP İle Anlayarak Hızlı Okuma ; hızlı bir şekilde görmeye, görme çevikliğine, okurken göze ritmik bakış becerisi kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin içinde ÇABUKLUK- ALGILAMA- hafıza ilişkilerindeki uyumu s

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Kursları

Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla erişme ve öğrenme çok önemlidir.Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilkokuldan itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha çabuk ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır. 400 sayfalık bir kitapta ortalama 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan birokuyucu bir saatte yaklaşık 7.000 ile 8000 sözcük okuyabilir. Bu da yaklaşık15-16 saatte bitireceği anlamına gelir o kitabı. Anlayarak Hızlı okumatekniklerini uygulayan bir kişi aynı sürede 2 veya 3 kitap bitirebilir ve yavaşokuyan kişiden daha fazla anlamış olur. İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri. Sınavlara hazırlanan bir öğrenci normalde 180 soruyu 180 dk. dayetiştiremediği halde anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenirse yetiştirmeyibir yana bırakıp 30-45 dakikadabitirebilir. Anlayarak hızlı

Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Nedir? Hızlı okuma, normalden daha kısa zaman da daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak hedefiyle yapılan bir okuma tekniğidir. Yapılan bilimsel araştırmalar hayatımız süresince öğrendiğimiz bilgilerin %80-85’ini okuyarak elde ettiğimizi ortaya koymuştur. Bilgi çağında, bilgi bombardımanından sağ çıkabilmek; sınavlara hazırlanırken daha hızlı olabilmek; kitap, gazete ve dergilerdeki malumatları kaçırmamak, okuma hızınız çağın gerektirdiği gereksinimler ve kendi gereksinimleriniz doğrultusunda yetersiz kalmaktadır. Şuan ki okuma hızınızla devamlı okusanız da, bu bombardımandan sağ çıkmanız çok ama çok zor. Çok okumak için bir çözüm bulmak lazım. Hızlı Okuma Nedir? Bu çözüm de anlayarak hızlı okuma teknikleri… Hızlı Okuma Nasıl Olur, Hızlı Okumayı Geliştirmenin Beş Adımı Birinci Adım: Kelimeleri Tanıma Hızlı Okuma Nedir? Tanıma hızınız, beynimiz

 1 2