• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okumayı Etkileyen Faktörler

Hızlı Okuma Kursları

Öğrenim yaşamımızda, uğraşı alanlarımızda ve zevk için okumada, okumanın amacı zihnin kabiliyet ve gücünü, güçlü düşünce ve düşüncelere karşı kullanmak suretiyle geliştirmektir. Devamlı bir okuma çalışması ile değişik düşünceleri yargılama, bunlar üzerinde kurulmuş mantık ve muhakemeyi tespit etmede kabiliyetler kazandırmış olacaktır. Dünyaya bakışımızı okumayla genişletiriz, bilgilerimizi doğadaki güzelliklerin inceliğini, düşünce çabukluğunu okumayla arttırırız. Kültürlü bir insan olmanın en etkili yolu okumaktır. Bireyleri gerçek anlamda okuyan toplumlar, çağdaş uygar toplum olurlar. Kişiler bilgilerin %80 ini okuyarak elde ediyorlar. İnsan zihni bir intiba deposudur. Bu depo eğitim, öğretim, okuma, gözlem, düşünme ve hayal kurma ile doludur Hızlı okuma öğrenmeden önce okuma hızımızı engelleyen okuma frenlerini öğrenmemiz, öncelikle bizi yavaşlatan bu frenler fark edip kurtulmamız gerekmektedir.