• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı okuma, adından da anlaşıldığı şeklinde, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla meydana getirilen bir okuma tekniğidir. Anlayarak Hızlı Okuma tekniği senelerdir dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Türkiye’de ise 1980'lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Hızlı Okuma Kursuna emek verildiğinde okuma hızınız ve anlam oranınızda ciddi oranda fark yaratan yeni bir okuma tekniğidir. Günümüzde yüzyıl bir bilgi çağıdır. Bilgi daha hızlı çoğalmakta, biz ise dakikada 150 sözcük ila 200 sözcük içinde okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzün aydınları, bir dakikada ortalama 500 sözcük okumamız gerektiğini belirtmektedir. Zihin olarak okuma hızımızı sınırlandıran bizleriz. Günlük gazeteler, e-postalar, kitaplar, iş yazışmaları, ödevler vb. Dokümanların daha hızlı okunması hayat kalitenizin artmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca, sınavlara hazırlanan öğr

Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka

Hızlı Okuma Kursları

Kişilerin ihtiyaçduydukları alanlar yeni şeylerin keşfedilmesine yardımcı olmuştur. İşte bilgiyihızlı elde etme ve yorumlama isteği, anlayarak hızlı okuma talebinidoğurmuştur. Hızla gelişen ve değişen dünyada, kıyasıya yarışan kişiler anlayarak hızlı okumanın peşinedüşmüştür. İlk kurs ve bilgilerin çoğu umulmadık kaynaktan elde edilmiş bilgiyedayanmıştı: 2. Dünya Savaşı sırasındaAlman Hava Kuvvetleri Londra’yıbombalıyordu. İngiltere semalarında savaşan Alman ve İngiliz uçakları birbirlerine karışıyordu. Londra’dakikulelerde bulunan gözcülerin görevi, yaklaşan uçakların üzerindeki işaretlerebakıp bu tarz şeylerin dost mu

İzmir'Deki Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Kursları

Yaşamımızın içinde okuma serüveni dönelim; okumayı 6 - 7 yaşlarında ilkokulda öğreniyoruz. Meydana getirilen araştırmalarda öğrendiklerimizin %80-85'i okuyarak elde ediyoruz. Öteki taraftan hayatımızın kalan kısmında yalnız okuyarak okuma hızımızın artacağını sanarak yasamaya devam ediyoruz, ama hiçbir şekilde okuma hızımız artmıyor. İlkokul da 150 - 200 kelime okurken şuan yaşımız kaç olursa olsun okuma hızımızda hiçbir değişme yok hatta gerileme var. Özellikle de öğrenciyseniz veya mesleğiniz okuma ile direkt ilgiliyse bu ve önümüzde büyük sınavlar var ise ve çok fazla rakibinizde varsa okuma hızınızı neden bugüne dek çoğaltmak için hiçbir çaba göstermediniz. Kısacası bugüne dek okumanın daha etkin hale getirmek için niçin çaba göstermediniz. İyi ve etkili okuma için son olarak ne vakit kendinizi geliştirdiniz? Eğer böyle şuan kadar okumanızı geliştirmek için asla bir şey yapmadıysanız, sizi

Hızlı Okuma Kursu İzmir

Hızlı Okuma Kursları

Çevremize bakışımızı okuma ile genişletiriz, bilgilerimizi, tabiattakigüzelliklerin inceliğini, fikir çabukluğunu okuma ile arttırırız. Kültürlü birinsan olmanın en etkili yolu okumaktır. Fertleri gerçek anlamda okuyantoplumlar, ileri medeni toplum olurlar. Çünkü bilgilerin %80'ni okuyarak elde ediyoruz. Günlük yaşantıdan kopmamakiçin, okuma zevkimizi karşılamak için, mesleğimizle veya okulumuzla ilgilimevzular hakkında data sahibi olmak için okuruz. Tarih, insani bilge kılar,şiir, iç zenginliğimizi artırır, matematik titizlik, organik bilimler derinlikkazandırır. Hızlı Okuma Kursu İzmir. Mantık, söz söyleme sanatını kavrayışı ve ayırımları görme yeteneğini, hukukise bir mevzuyu aydınlatmada başka bir konunun derinlerinden yararlanmayıöğretir. Okuma işlemi esnasında göz, satırlar üzerinde kayarak, gelişigüzelgidip gelmelerle değil; bir takım tertipli sıçrama ve duraklamalarla

İzmir Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma Kursları

Okuma aynı zamanda bir düşünme işlemidir. Düşünmeyi geliştirmek, metinlerdeki düşünce bütünlüğünü yakalamak, metnin yazarı ile aktif (Etkili, etken, canlı) bir söyleşi (Karşılıklı konuşma, sohbet) içine girmekle sağlanır. Etkin bir okuyucu olabilmek için, bütün okuma tekniklerini iyice öğrenmek gerekir. Bilgileri birbirinin üzerine kurarak, adım adım ilerleyerek bu becerileri kazanabiliriz. Ayrıca öğrendiklerimizi günlük yaşamımızda gazete, dergi, metin vb. okumalarımızda ne kadar çok uygularsak okuma hızımızda o kadar ilerleme kaydedebiliriz. Etkin bir okuyucu olmak ancak bir zaman süreci içinde, yeni öğrenilen teknikler alışkanlık hâline gelinceye kadar alıştırma ve tekrarları sürdürmekle mümkün olabilir. Ayrıca etkili okumada her şeyi okumak da gerekli değildir. Kişi sadece gerekli olan bilgiyi işlenmek üzere beyne göndermelidir. Yani seçicilik söz konusu olmalıdır. Bu da alıştırmalarla öğrenilebilir. Seçicilik sadece okuma için değil, görmek ve dinlem

İzmir Hızlı Okuma Ve Anlama Kursu

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Ve Anlama Kursu ; insanoğlu tarafından uzun yıllardır araştırılan ve insan beyninin okuma esnasında daha verimli bir şekilde kullanılmasını hedefleyen bir tekniktir. Okumak için harcamış olduğunuz süre Hızlı Okuma Ve Anlama teknikleri yardımıyla önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Ayrıca hızlı okuma ile zamandan tutum etmenin haricinde edindiğiniz bilgilerin daha kalıcı olmasını da sağlayabilirsiniz.Klasik okuma Tekniği göz ve beyin koordinasyonu açısında çok kötü olduğundan,yazılar aracılığı ile elde edilmiş bilginin beyin tarafınca işlenmesini yavaşlatmaktadır. Hızlı Okuma Ve Anlama alıştırmaları ile beyninizin çok daha seri birşekilde bilgiyi işlemesini sağlayabilir, normalde okumak için harcadığınız süreda çok daha çok informasyon edinebilirsiniz. İnsan vücudunda mevcut tüm kasların geliştirilebildiği fark eden b

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı Okuma Kursları

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursumuza katılan danışanlarımız,İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Tekniklerini öğrenmeden önce ortalama 100-130 kelime okurlarkenkursumuzu bitirdiklerinde 300-400 kelime okuyabilmekteler. Çok aşırı düzeydebir çaba gerektirmeksizin, yalnız kursumuzda öğretilen teknikleri uygulayarak, okuma hızınızı %200-300 oranında arttırabilirsiniz. Bununla birlikte gerekliözveriyi gösterir ve çalışmalarınıza kesinlikle devam ederseniz okuma hızınızıçok daha çok arttırabilmeniz mümkün. İyi bir okuyucu olma yolunda atabileceğiniz en iyi adim öncelikle okumahızınızı belirlemektir. Bunun için herhangi bir kitap ya da dergiden bir bölümüaçabilir ve bir dakikalık süre tutarak bu süre içerisinde kaç kelimeokuduğunuzu not alabilirsiniz. Okuma hızınızı belirledikten sonrasındaokuduğu

 1 2