• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Denizli Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kursları

Görsel idrak etme düzeyimizi geliştirerek idrak etme ve anlama düzeyimiziyükseltmeyi hedefleyen farklı bir tekniktir. Hızlı okuma tekniklerinde yavaşokuma alışkanlıklarını terk etme teknikleri, gözü çabuk görmeye egzersiz veritmik görme, geniş alanı görme teknikleri, şekillerle okuma teknikleri olmaüzere dört temel mevzuda eğitim veriliyor. Hızlı okuma, sessiz olarakyapılmakta ve hiçbir kelime okuma esnasında atlanmamaktadır. Denizli Hızlı okuma kurslarında göz ritmi, gözünü açısını genişletme, gözü hızlıgörmeye alıştırma egzersizleri yapılıyor. Hızlı okuma eğitiminin temel hedefiokumanızı daha etkin, etkili ve daha verimli hale taşımanızı sağlamaktır. HızlıOkuma Eğitimi okuyucunun mevcut okuma alışkanlıklarını belirleyip, anlayarakokuma hızını en az 2 kat köklü bir halde arttırmayı % 100 güvenceVERILMEKTEDIR! Denizli Hızlı Okuma<