• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Hızlı Okuma Eğitmenliği

İzmir Hızlı Okuma Eğitmenliği
Hızlı Okuma Kursları

Kişilerin gelişim süreçleri içinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında bilgiye en kısa zaman içerisinde ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın en etkin ve etkili yolu ise etken bir okuyucu olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yükseklik düzeyi camianın gelişimi düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu şartlarda ise okuma-yazmanın bilgi çağını yakalamak adına ön şart olduğu ortadadır.

Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve etken bir halde kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın kısaca sıra, günlük hayatin kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem arz eder. Günlük yaşam içinde karşısına çıkan ihtarları okuyup anlamayan insanlar için hayat hiç de göründüğü kadar rahat değildir. Gmeşhurk haberleri okuyup bunlardan faydalanmak, Onaylanması ihtiyaç duyulan evrakları, sözleşmeler üzerinde bulunan açıklamaları kavramak, hak ve sorumluluklarımızın farkına varmak her süre için okuma ve anlama becerilerine haiz olmayı gerekli kılmaktadır.

Okuma becerisi, akademik, toplumsal, siyasal ve kişisel bir takım değerleri içerisinde barındırır. Çocuklar okula başladıkları sonra okuma becerisinin kazandırılmasına çok büyük önem ve ağırlık verilmektedir. İlköğretim sürecinde okuma becerilerini gerektiği düzeyde kazanıp geliştiremeyen bireyler daha sonraki öğretimleri içinde ve diğer alanlarda basarisiz olabilmektedirler. Hızlı Okuma eğitiminde oluşturacağınız gruplarda yaş skalası: 11 yaş ve üstü tüm bireyler.İlköğretim öğrencisinden KPSS öğrencilerine, öğrenci, velilerine ve işadamlarına da bu eğitimi verebilirsiniz.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA eğitimde öğrencinin, mevcut okuma hızı anlama puanı korunarak minimum %100 artırılarak gireceği sınavlarda öteki rakiplerine göre 25-30 dk. Avantaj kazanması sağlanır.

Hazırlamış olduğumuz Türkiye’de bir ilk olan bilgisayar programıyla her öğrencinize bir kullanıcı adı ve şifresi vererek bilgisayar ortamında Hızlı Okuma egzersizlerini yapmasını sağlayıp, hangi öğrencinizin kaç dakika egzersiz meydana getirdiğinı ve % olarak başarı karnesini çıkarıp kurslarınızdaki verimi daha da artırmış olacaksınız.

 

ANLAYARAK  HIZLI OKUMAYA İLİŞKİN SORULAR :

 
ORTALAMA NE KADAR HIZ ARTIŞI SAĞLAYABİLİRİZ?

Kurslarımızda, egzersizleri günü gününe ve eksiksiz tamamlayanlar, averaj 2-5 kat hız artışı sağlayabilmektedir. Ayrıca kurslarımızda dakikada 1000 kelime hızını aşanlar da vardır.

 

HIZLI OKUDUĞUMUZDA, ANLAMA PUANIMIZ DÜŞER Mİ?

 

Hayır. Kurslarımızda, anlama puanının artırılmasına yönelik 4. Ve 5. Seansta alıştırmalar  verilmektedir. Bu alıştırmaları günü gününe ve eksiksiz tamamlayanların anlama puanı düşmediği gibi artış da gösterir.

Ek olarak yaygın kanaatin aksine Hızlı Okuma ile çok daha iyi anlarsınız. Çünkü Hızlı Okuma anlamadaki en önemli sorun olan dikkat dağınıklıklarını da önleyerek zihninizin okuduğunuz metne tamamen odaklanmasını sağlar.

 

EGZERSİZLER ÇOK ZAMANIMIZI ALIR MI?

 

Verilecek olan egzersiz programından gmeşhurk en fazla 20-30 dk. Çalışılması yeterlidir. Bu egzersizler her yerde (Serviste, TV izlerken, Müzik dinlerken vb.) yapılabildiği için ayrı bir vakit ve mekân yapmaya gerek yoktur. Çünkü hızlı okumada önemli olan gözü çalıştırmaktır.

 

HIZLI OKUMAYI ÖĞRENDİKTEN sonra UNUTUR MUYUM?

 

  Ne olursa olsun hayır. Tam tersine kullandıkça geliştirir, daha rahat kullanmaya başlarsınız, hız ve idraknızı artırır kendinizin daha fazla farkında olmuş olursunuz. Bu yürümeyi, yüzmeyi, bisiklete binmeyi veya otomobil sürmeyi öğrenmek şeklinde bir şey. Öğrendikten sonrasında unutamazsınız.

 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Eğitimin Amacı Nedir?

Programa katılanlara ''Hızlı Okuma'' Eğitimi sürecini profesyonel olarak yönetme data ve becerisini yerleştirmek. Katılımcıların Öğrencide okuma ile ilgili değişiklik ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilmesini sağlamak. Katılımcıların yeni okuma alışkanlıklarını kavrayıp mesleki ve özel hayatları içerisinde ergonomik bir halde uygulayabilmelerini sağlamak. Öğrenciyi hızlı okuma sistemi içinde tutacak, davranış ve yaşam başarısına ulaştıracak gerekli bir takım şekilleri öğretmek. şuuraltı süreçlerini tanımalarını sağlamak ve aktif olarak kullanabilmelerine yönelik uygulamaları öğretmek.

Hızlı Okuma Eğitmenliği öğrenime Katılanlar Neler Kazanacak?

Yeni bir is alanı olan Hızlı Okuma Eğitmenliğinde başka ek bir eğitim almaya gerekseme duymadan çalışmalarına imkân verecek beceriyi kazanmak Öğrenci ve Yetişkinlerde Hızlı Okuma yöntemleri basta olmak üzere hatırlama ve hafıza tekniklerinin bilgisine haiz olup yöntemlerini öğrencilerin yas gruplarına uygun bir şekilde kullanmak.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Eğitimine katıldıktan sonrasında size verilecek olan eğitim yol haritaları ve bilgisayar programıyla derhal eğitimlere başlayabilir,  program sayesinde hangi öğrencinizin ne kadar çalışmış olduğunu ve  hangi alıştırma da ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz.

 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Amacı

Eğitimin amacı, kişilere  anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri  mevzusunda özel bilgi ve becerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosu yaratmak, mevcut durumda eğitmenlik icra eden kişilerin bilgi ve yetenek seviyelerini artırmaktır.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programının Türü

Bu eğitim bir eğitmenlik sertifika programıdır.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programının Süresi

Program süresi 40 saattir.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen herkes, okumaya ve öğrenmeye kıymet veren, okumanın öneminin farkında olan hepimiz uzmanlarımız tarafından yeterli bulunduğu takdir de programa katılabilir.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programının süreci1.Aşama: Fark etme aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Bilgi toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan gereksinim duyulan verilerin toplandığı aşamadır.

3.Aşama: Bilgilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan bilgilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Trainerlar ile karşılıklı yapmış oldukları sorgulama aşamasıdır.

4. Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Trainerlar ile beraber yapılan uygulama seanslarıdır.

5. Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak anlayarak hızlı okuma yetkinliği için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Kişisel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır.

7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır.

8. Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Eğitmen mesleki faaliyetlerine başladıktan sonrasında üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında devamlı çözüm ortaklığıdır.

Sertifika: Eğitim sonucunda lüzumlu bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonrasında sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifikası verilecektir.

Hızlı Okuma Eğitmenlik Sertifika Program Yöneticileri

saygın  Coaching & Consulting gerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP adı verilen bu güçlü değişiklik ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir koçluk ve danışmanlık şirketidir. ABD’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar uzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Aynı zamanda 5 kıtada 35 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren önde giden kurumlarla çalışılmaktadır.

Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı Saygın  Coaching & Consulting gerçek ve üyelerinin vizyonu, NLP’ nin fark yaratan yolculuğunda kişilerin  beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyetleri için hizmet sunmaktır.

Saygılı ve ustalaşmış olarak öğreten NLP profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Katılımcıların bedensel, sosyal, zihinsel, ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan profesyoneller yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel Yönetiminde  yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.


Hızlı Okuma Eğitmenliği ile ilgili detaylı bilgi için:


İzmir Hızlı Okuma Eğitmenliği  Eğitimi için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitmenliği için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65  numarali telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir  Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz


Denizli  Hızlı Okuma Eğitmenliği   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz.


Antalya Hızlı Okuma Eğitmenliği için 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz.


Muğla Hızlı Okuma Eğitmenliği 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
İzmir Hızlı Okuma Eğitmenliği başlıklı 2027 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın