• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Hızlı Okuma Eğitimleri

İzmir Hızlı Okuma Eğitimleri
Hızlı Okuma Kursları

Okuma aynı zamanda bir düşünme işlemidir. Düşünmeyi geliştirmek, metinlerdeki düşünce bütünlüğünü yakalamak, metnin yazarı ile aktif (Etkili, etken, canlı) bir söyleşi (Karşılıklı konuşma, sohbet) içine girmekle sağlanır. Etkin bir okuyucu olabilmek için, bütün okuma tekniklerini iyice öğrenmek gerekir. 

Bilgileri birbirinin üzerine kurarak, adım adım ilerleyerek bu becerileri kazanabiliriz. Ayrıca öğrendiklerimizi günlük yaşamımızda gazete, dergi, metin vb. okumalarımızda ne kadar çok uygularsak okuma hızımızda o kadar ilerleme kaydedebiliriz. Etkin bir okuyucu olmak ancak bir zaman süreci içinde, yeni öğrenilen teknikler alışkanlık hâline gelinceye kadar alıştırma ve tekrarları sürdürmekle mümkün olabilir. Ayrıca etkili okumada her şeyi okumak da gerekli değildir. 

Kişi sadece gerekli olan bilgiyi işlenmek üzere beyne göndermelidir. Yani seçicilik söz konusu olmalıdır. Bu da alıştırmalarla öğrenilebilir. Seçicilik sadece okuma için değil, görmek ve dinlemek için de gereklidir. Bugünün ve geleceğin insanı olarak bilgi toplumuna uyum sağlayabilmek için tüm öğrenme yollarını etkin kullanan, sürekli öğrenen insanlar olmalıyız. Okumada yeni teknikler kullanmayı bu sürecin bir parçası olarak kabul etmeliyiz. 

Hızlı ve etkili okumayı geliştirmeye yardımcı olacak teknoloji de gelişmiştir. İkinci dünya savaşından bu yana hızlı okuma kurslarında kullanılan “Tachistoscope” adı verilen gözün görme yeteneğini geliştirmeye yönelik aracın yerini bugün bilgisayarlar almıştır. 

Tachistoscope tachistoscope, wiki saniyenin 1/25, 1/50, 1/100’üne ayarlanabilmekte, her açılıp kapanmasında gitgide artan sözcük ve sözcük kümeleri görme penceresinden görülerek, okuyucunun görme alanını genişletme çalışmalarında yarar sağlamaktaydı. Şimdi aynı görevi bilgisayar destekli hızlı ve etkin okuma programlarının yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı ve bu programların kendi kendine öğrenmeyi sağlaması, geri bildirim vermesi, girişimciliği, aktif olmayı ve otonomi duygusunu güdülemesi, sözcük dağarcığını zenginleştirmesi, kavramayı arttırması gibi nedenlerle yeğlendiği görülmektedir.

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler için geliştirilen bilgisayar destekli hızlı okuma programlarının, geleneksel yöntemlerden daha etkili olarak kullanılabildiği belirtilmektedir. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda öğrencilerin bu programlarla hızla ilerledikleri, okumaya yönelik tutumlarının olumlu olarak değiştiği, okuma hızları ve kavramlarının geliştiği, sözcük bilgilerinde anlamlı kazançlar elde edildiği görülmektedir. Tüm bulgular etkili ve hızlı okumanın geliştirilmesinde bilgisayarlardan yararlanılabileceğini göstermektedir. 

Bilgi toplumuna hazırlandığımız bugünlerde yirminci yüzyıl eğitiminin yüksek teknolojisi kabul edilen bilgisayar, televizyon, video gibi araçlardan yararlanmak etkili ve hızlı okumayı daha kısa sürede ve daha etkili olarak öğrenmeyi sağlayacağı için gerekli görülmektedir. 

Etkili ve hızlı okuma programının temel hedefleri beş başlık altında ele alınabilir.

Okuyucunun kendi okuması ile ilgili farkındalığını artırmak.

Hızı ve Kavramayı etkileyen etmenleri ve kötü okuma alışkanlıklarını gidermek.

Göz devinimlerini geliştirerek görsel algı kapasitesini artırmak.

Hızlı ve etkili okuma stratejilerini öğrenmek.

Sözcük dağarcığını, genel kültür düzeyini ve uyarıcıları organize etme becerisini artırmak.

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için önce istekli olmalısınız. Gerekli hazırlıklarınızı yapmalı, okuma işini ciddî olarak ele almalısınız. Size önerilecek teknikleri her fırsatta tekrarlamalı, bol bol alıştırma yapmalısınız. Burada her ne kadar orta ve iyi okuyucu olsanız da aslında okumayı bir kez daha öğrenmekle karşı karşıya olduğunuzu unutmamalısınız. Hızlı ve etkili okumayı öğrenme çalışmaları bir anlamda okumayı yeniden öğrenme çalışmasıdır. 

Bu noktaları ve sizi başarılı kılacak ilkeleri göz önünde tutar, ısrarlı olursanız okuma hızınız ikiye katlanacaktır. Bu artış, zaman içerisinde kişisel başarıya bağlı olarak daha fazla olabilir. Buna paralel olarak anlama oranı, her yeni öğrenme sürecinde olduğu gibi önceleri düşebilir, ya da sabit kalabilir ama zamanla hızla ilerleme kaydedeceksiniz. 

Size vereceğimiz gelişim tablosu, kendinizi değerlendirerek hızınızı kesen faktörleri, hedefe ulaşmanızı engelleyen durumların neler olduğunu belirlemenizde, okumanızı geliştirmek için kendi hedeflerinizi oluşturmanızda yardımcı olacaktır.

1000 Sayfalık Bir Kitabı 4 Saatte Okumak Artık Hayal Değil! 


Okuduğunuz kitaplar elinizde haftalarca sürünüyorsa, 


Okuma hızınız yavaşsa, 


Az zamanda çok okumanız gerekiyorsa, 


Okurken yoğunlaşma sorununuz varsa, 


Cümleleri anlayabilmek için tekrar tekrar okuyup vakit 

kaybediyorsanız, 


Okuduklarınızı tam olarak anlamakta zorluk çekiyorsanız, 


Ağır metinlerin içinde kayboluyorsanız... 


Kısaca, okumak size zor, yorucu ve keyifsiz geliyorsa 

İŞTE DOĞRU YERİ OKUMAKTASINIZ! 


HIZLI OKUMA NEDİR? 


Görsel algılama düzeyimizi geliştirerek algılama ve anlama düzeyimizi yükseltmeyi amaçlayan farklı bir tekniktir. 

Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? O halde neden en az 10 saat süren bir çalışmayı en fazla 1–2 saatte bitirmeyesiniz? 

Hızlı okumanın sırları 

17 yıldır “hızlı okuma” eğitimleri veren, CEMAL KONDU, az zamanda, daha iyi anlayarak, daha fazla konuşmanın yollarını ve püf noktalarını anlattı. 

Herkes hızlı okuyabilir mi? 

Batıda hızlı okumanın mazisi yarım asrı aşan bir süreye sahiptir. Herkes hızlı okuyabilir. Bunun için okuyucunun öncelikle yavaş okuma alışkanlıklarını tanıması ve bu alışkanlıklardan kurtulması gerekmektedir. Okuyucu bundan sonra gözlerini hızlı görmeye alıştırmalı ve geniş alanı görebilmek için egzersizler yapmalıdır. 

Her metin anlayarak hızlı okunabilir mi? 

Her metin anlayarak hızlı okunabilir. Anlamada ilk aşama hızlı okuma tekniklerinin bilinmesidir. Bundan sonra belli meslek gruplarına yönelik hızlı okuma esaslarının bilinmesi gerekir. 

Hızlı okuma eğitimi verilirken nasıl bir yöntem izlenir? 

Hızlı okuma tekniklerinde yavaş okuma alışkanlıklarını terketme teknikleri, gözü hızlı görmeye alıştırma ve ritmik görme, geniş alanı görme teknikleri, şekillerle okuma teknikleri olma üzere dört temel konuda eğitim veriliyor. Hızlı okuma, sessiz olarak yapılmakta ve hiçbir kelime okuma esnasında atlanmamaktadır. Hızlı okuma kurslarında göz ritmi, gözün açısını genişletme, gözü hızlı görmeye alıştırma egzersizleri yapılıyor. Okunan kelime sayısının ve anlayışının arttırılması hedefleniyor. Hızlı okuma eğitimi sırasında okuyucunun okuduğu yazıyı anlamasının pek bir önemi yok. Önceleri anlamasa bile hızla okuması gerekiyor. Hızlı okuma da tıpkı otomobil kullanmada olduğu gibi, teknik iyice kavranıldıktan sonra kendiliğinden gelişir. 

Anlayarak hızlı okumayı öğrenenler, bir süre sonra hızlı okuma yeteneklerini kaybedebilirler mi? 

Hızlı okumada beş temel teknik üzerine yoğunlaşılır. Bu teknikler, birlikte kullanılırsa sonuç alınabilir. Yoksa, tekniklerin birinde çok yüksek başarı elde etmek, hızlı okumayı öğrenmek anlamına gelmez. Hızlı okuma tekniklerinden birinde başarılı olmak anlamına gelir sadece... 

Hızlı okuma seminerlerinde yeterli başarıyı elde edemeyenler, mevcut hızlı okuma alışkanlıklarını sürdüremezler. Burada, “yeteri başarı” kriteri, bence, yavaş okumadaki göz hızından daha yüksek hızla, en azından 3’lü kelime blokları halinde okumayı başarmaktır. Kaldı ki, hızlı okuma seminerlerinde yüksek başarı elde edenler de, zaman içinde okuma hızlarından kaybedebilirler. 

Neden? 

Çünkü, hızlı okumada, ritmik göz hareketi kullanıyorsunuz. 20 yaşındaki göz ritminiz ile, 50 yaşındaki göz ritminiz aynı olabilir mi? Halk deyimiyle başka bir izahı da şu: Ritmik göz hareketleri kullandığınızda göz kaslarınız sürekli antremanlıdır. Nasıl ki, bir sporcu, antremanlarına bir müddet ara verip yeniden spora döndüğünde eski performansına ulaşması için programlı bir antremana ihtiyaç duyarsa, hızlı okumadaki göz için de aynı şey söz konusudur. 

Anlayarak Hızlı Okuma Kurslarına kimler ilgi gösteriyor? 

Katılımcıların büyük çoğunluğunu 25 ile 35 yaş arası oluşturuyor. Ancak, daha yüksek yaş gurubundan katılanlarda var. Mesela, Nobel’e aday gösterilen bilim adamlarımızdan Oktay Sinanoğlu da bizim kurslarımıza katıldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençler de, anlayarak hızlı okumaya büyük ilgi gösteriyorlar. Çünkü, anlayarak hızlı okuma tekniklerini bilen bir kişi üniversite sınavlarında ortalama 25-35 dakika daha fazla zaman kazanır.

Hızlı okuma kursu okuma yeteneği kazandırıyor 

Hızlı okuma kurslarının insanlara faydası nedir? 

kitabını Türkçe’nin dil yapısına Uygun şekilde ben yazdım. Onun ötesinde kursa katılanlar içerisinde, en çok üniversite adayları bundan istifade ediyor. Okumaya meraklı olan herkes bu kursa ilgi gösBirlik Vakfı tarafından başlatılan bu kurs çok daha kısa bir zamanda daha çok okuma yeteneği kazandırır. Hızlı okuma kursu ilk defa 1989 yılında Birlik Vakfı’nda başladı. Bu süre içerisinde Türkiye’de ilk hızlı okuma teriyor. 

İş yoğunluğu nedeniyle kursa katılamayanlara nasıl bir alternatif sunuyorsunuz? 

Hızlı okuma kursunu toplam 18 saat olarak veriyoruz. İki hafta sürüyor. Bunun dışında işleri nedeniyle kursa gelemeyenler var. Onlar içinde 250 dolarlık özel eğitim setimiz var. Tabi hoca desteği ile aynı olması mümkün değil. Gözü hızlı görmeye alıştırıyoruz. Yavaş okuyucular cümledeki kelimeleri tek tek okuyor. Biz, gözün birinci bloktan ikinci bloğa hızlı geçmesini sağlıyoruz. 

Kursa gösterilen ilgiden memnun musunuz? 

17 yıldır süren hızlı okuma kursu vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Eğer görmeseydi 17 yıldır Birlik Vakfı bunu devam ettirmezdi. Modern dünyada esas olan bir bilgidir bu. Bilgiye daha kısa bir sürede ulaşılabilinmesi için hızlı okumayı bilmek faydalı olacaktır. Şimdi eskiden insanlar sabahtan akşama kadar bir tane gazeteyi okuyamıyorlardı. Şimdi ise bu süre içinde birçok gazete ve makale okuyabiliyoruz. 

Neden hızlı okumalıyız? 

Televizyon hayatımızda iş yoğunluğu nedeniyle pek çok yer tutamıyor. Çalışan bir insana okumak daha avantajlı geliyor. Okumayı mümkün olan maksimum hızla yapmalıyız. Mesela 250 sayfalık bir romanının günde sadece 20 sayfasını okuyoruz ve kenarını kıvırıyoruz. 

İzmir Hızlı Okuma Eğitimlerinin hedefleri 


Yorulmadan ve duru bir biçimde öğrenmeniz, 


Okuduğunuzu daha iyi anlamanız, 


Zaman kazanmış olmanız, 


Kendinize güveninizin artması, 


Beyninizin okuduklarınız arasında daha iyi ilişki kurması, 


Beyninizin hayal kurmasını engellemek ve bütünü görmenizi sağlamak, 


Okumayı daha eğlenceli hale getirmek, 


Okuma alışkanlığı kazandırmak, 


Sözcük hazinenizi ve genel bilgi birikiminizi daha kısa sürede arttırmanızı sağlamak, 


Kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı avantajlara sahip olmanızı sağlamak. 

İzmir Hızlı Okuma Eğitiminin İçeriği


Öğrenme süreçleri ve etkili kavrama metotları, 


Öğrenme süreçleri ve etkili kavrama metotları, 


Öğrenme süreçleri ve etkili kavrama metotları, 


Odaklanma ve motivasyonu arttırma, 


Okuma ve anlamayı zorlaştıran nedenler, 


Klasik okuma ile üstün okuma tekniklerinin karşılaştırılması, 


Aktif görüş sahasını büyütme, 


Görme ve anlama hızını arttırma, 


Göz kaslarını hızlandırma, 


İç disiplin sağlama, 


Okumaya ritim kazandırma, 


Sözcükleri şekilleri yoluyla tanıma, 

Ana düşünceyi yakalama, 

Hafıza ile öğrenme arasındaki ilişkiler, 

Hedefe uygun okuma şekilleri, 

Okuma ve anlama hızını ölçme testleri eğitimimizin içeriği arasındadır. 

Nasıl okunacağı önemli olduğu kadar okuduğumuza odaklanmak da bir o kadar önemlidir. Kişi kendini zorlayarak odaklanmayı sağlayamaz! 

Öyleyse, eğitim seminerlerimiz sayesinde siz ve öğrencileriniz okuma konusunda büyük keşifler yapma imkânını bulacaksınız. 


Bu programda okuyucunun mevcut okuma alışkanlıklarını belirleyip, anlayarak okuma hızını en az 3 kat köklü bir şekilde arttırmak hedeflenmekte ve bunun % 100 GARANTİSİ VERİLMEKTEDİR! 

İzmir Hızlı Okuma Eğitimin Detayları: 

Eğitimin ismi: Anlayarak Hızlı Okuma eğitimi 


Eğitimci: Cemal KONDU. 


Eğitimin süresi: 24 saattir. 5 haftalık zaman diliminde programın tamamlanması uygundur. (Eğitimlerimiz %25 teorik, %75 pratik uygulamalardan oluşmaktadır.) 


Eğitimin dili: Türkçe. 

  

KİMLER BU EĞİTİME KATILABİLİR? 

Sınavlara hazırlananlar, öğrenciler ve eğitmenler, 

Yöneticiler ve her düzey idari görevliler, 

Okumayı ön planda tutan tüm meslek erbapları ve 

Okumasını geliştirmek isteyen her yaştaki kişiler. 

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

Hızlı Okuma eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için:

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka  Hızlı Okuma Eğitimi için  0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65  numarali telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli  Hızlı Okuma Eğitimi   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya Hızlı Okuma Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla Hızlı Okuma Eğitimi 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
İzmir Hızlı Okuma Eğitimleri başlıklı 2389 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın