• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka

Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka
Hızlı Okuma Kursları

Kişilerin ihtiyaçduydukları alanlar yeni şeylerin keşfedilmesine yardımcı olmuştur. İşte bilgiyihızlı elde etme ve yorumlama isteği, anlayarak hızlı okuma talebinidoğurmuştur. Hızla gelişen ve değişen dünyada, kıyasıya yarışan kişiler anlayarak hızlı okumanın peşinedüşmüştür. İlk kurs ve bilgilerin çoğu umulmadık kaynaktan elde edilmiş bilgiyedayanmıştı:


2. Dünya Savaşı sırasında Alman Hava Kuvvetleri Londra’yıbombalıyordu. İngiltere semalarında savaşan Alman ve İngiliz  uçakları birbirlerine karışıyordu. Londra’dakikulelerde bulunan gözcülerin görevi, yaklaşan uçakların üzerindeki işaretlerebakıp bu tarz şeylerin dost mu düşman mı bulunduğunu belirlemek ve bunu çokçabuk yapıp alarm düğmesine basıp halkı uyarmaktı. Böylece halk sığınaklaradoğru kaçıyordu. Fakat kuledeki gözcüler çok çabuk olan uçakların işaretlerinitespit etmekte gecikmeye başlayınca halkın üzerine atılan bombalarengellenemiyordu.


Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka. Aynı yıllarda OhioÜniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Renshaw “Tachistoscope” yada “Visualize”diye adlandırılan bir makine geliştirildi. Saniyenin 1/25, 1/50, 1/100’üneayarlanabilen bu aletle gözün görme çevikliğini belirgin bir şekildeartırıyordu.

Takistaskoplaarkadaş ve düşman uçakların büyük resimlerini birkaç saniye göstererek işebaşladılar, sonra süreyi kısaltıp imge ekranı da küçülttüler. Eğitime alınankişilerin görme hızındaki artış ve yanlışların azalması sonucunda kargaşadaortadan kalmış oldu. Nöbetçiler artık uçakları vaktinde görüp ayırtedebiliyorlardı.

 

ABD’deki eğitimbilimciler harpta kullanılan bu teknikleri geliştirerek eğitim alanında dayararlanmayı düşündüler. Gözün çevikliği artırılıp daha hızlı kavranmasısağlanabildiğine göre aynı şeyler yazılı metinler üzerinde niçin yapılmasın ki?İşte bu noktadan hareketle hızlı okuma teknikleri geliştirilmiştir.

 

Önceleri gözün görmeçabukluğunu, çevikliğini ve görme alanını (periferial alan) geliştirmeçalışmaları olarak başlamış olan bu işlem, 1950’li yıllarda insan beyniyleilgili bir takım bilinmezlerin çözümlenmesiyle eğiticiler tarafından, (Okumaişleminde Göz-Beyin ve ilişkileri üzerinde çalışmaların da yoğunlaşmasıyla) AnlayarakHızlı Okuma teknikleri geliştirilip sistemleştirilerek uygulamaya başlandı.Hızlı okuma tekniklerinin gözü ilgilendiren çalışmaları, daha da eskilereuzanır. XIX. Yüzyılda Sarbonne’da göz hekimliği laboratuvarı yönetmeni EmileJaval’ın: “Gözün okuma işlemi esnasında sıçramalarla hareket etmiş olduğu veduraklamalar sırasında gördüğü” mevzusundaki çalışmalarını biliyoruz.

Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka.Çeşitliegzersizlerle eğitilen göz, çok daha çevik hareket etmeyi ve gördüğü kelimeleridaha hızlı alarak beyne yollamayı başarabiliyordu. Bu alandaki bilimselçalışmalar ilerledikçe gözün saniyenin %1’i hızıyla bir kelimeyi görüp algılayabildiği tespit edilmiştir.

Bütün bu gelişmelereğitimciler tarafınca hızlı okuma tekniklerine geçirme edildi. Gözlereğitildikten sonrasında hem daha hızlı hareket etmeye bununla birlikte 2,3 yada4 kelimeyi birden görmeye başladı.

 

Her geçen günçeşitli düzeydeki yöneticiler, okumak zorunda olanlar, vaktini daha etkin veetkili kullanmak isteyenler ve sınavlara hazırlananlardan görülen ilgiyle hızlıokuma gittikçe yaygınlaşmaktadır.

 

Hızlı Okuma Nedir?

 

Hızlı okuma,normalden daha kısa zamanda daha çok metin okumaktır. Aynı zamanda daha iyianlamak amacıyla meydana getirilen bir okuma tarzıdır.

 

Yapılan bir çokaraştırma Hızlı Okuma becerisinin özel bir kabiliyet olmadığını,geliştirilebilir bir teknik data bulunduğunu ortaya koymuştur. Yavaşokuyucuların yalnız 2cm'lik bir alanı görerek okuduğu, bir ekip tekniklerlegörme alanını genişleterek daha hızlı okuma yapmış oldukları görülmüştür. Bununanlamı okuyucunun metni sözcük sözcük görmekten kelime gruplarına geçiş yaparakhızlı okuduğudur.

 

Hızlı okuyan birfert görme alanını genişleterek aynı anda ikişer yada üçer kelime gruplarınıgörebilmekte ve daha hızlı öğrenim görmektedir.

 

Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka.Hızlı okumada diğerbir teknik ise göz kaslarını eğitmektir. Öncelikle göz kaslarını eğitip, okumahızını artırmak gelmektedir. Daha sonra dikkat ve konsantrasyon teknikleriylegörme anlama oranını üst seviyelere çıkarmak gelmelidir. Tabii burada şunuunutmamak gerekir; anlayarak hızlı okumanın püf noktası görme alanınıngenişletilmesidir.

 

Özet olarak ;anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenen bir okuyucu hızlı okuyarak; anlama,kavrama ve karar verme hızı artar. Anlayarak hızlı okuma yöntemlerine hakim birokuyucu okuma eylemini monotonluktan çıkarıp keyifli ve eğlenceli bir halegetirir. Daha kısa sürede daha fazla bilgiye ulaşma olanak bulmuş olur.


Okumada gözleraktifmiş gibi görünmesine rağmen aslen okuma, bedensel, zihinsel ve ruhsal birbütünlüktür. Meydana getirilen araştırmalar okuma hızıyla anlama düzeyi içindeanlamlı ilişki bulunduğunu, okuma hızı yüksek bireylerin anlama düzeylerinin deayni oranda yüksek bulunduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu eğitimialan kişilerin görsel hafızaları güçlendiğinden bellek ve dikkat mevzusundakibecerileri de artmaktadır.

 

Anlayarak hızlı okumateknikleri, zamanımızı okuma ve kavrama açısından oldukça iyi bir şekildedeğerlendirebileceğimiz bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatımızda karşımıza okumamız ve kavramamız gereken pek çok yazı metinleri çıkıyor. Bumetinleri okumak ve anlamak ve bu sayede zamandan kazanmak, anlayarak hızlıokuma teknikleri ile mümkün hale gelmektedir.

 

Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka. Yüzyılın bu enönemli okuma şekilleri hakkında bilgi sahibi olmayan insanlar, hızlı okumanındoğuştan gelen bir özellik bulunduğunu düşünür. Oysa anlayarak hızlı okumayeteneği sonradan geliştirilebilen bir okuma alışkanlığıdır ve göz sağlığıyerinde olan her insan tarafından uygulanabilir. Uzman eğitmenler tarafıncahazırlanan göz egzersizleri yaparak yatay ve dikey görme aczinizigenişlettikten sonrasında, yazıda yer alan kelimeleri tek tek izlemek zorundakalmaz, kelime gruplarını tek odaklanma da algılayabilirsiniz.

 

Bilgi çağınıyakalamak isteyen insanlar kendini geliştirmeye mecburdur. Her vakit dahaiyiyi, daha güzeli düşünemeyen insan geri kalmaya mahkûmdur. Yaşadığımız yüzyılbir bilgi çağıdır.

 

Bilgi daha hızlıçoğalmakta, biz ise dakikada 150 kelime ila 300 kelime içinde okuyabilmekteyiz.Oysaki günümüzün aydınları, dakikada averaj 500 kelime okumamız icap ettiğinibelirtmektedir.

 

Zihin olarak okumahızımızı sınırlandıran bizleriz. Kitaplar,  Günlük gazeteler, e-postalar, ödevler, işyazışmaları vb. Dokümanların daha hızlı okunması yaşam kalitenizin artmasınaolanak sağlayacaktır.


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.


Hızlı Okuma eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için:


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi için 0(232) 422 59 54   yâda 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka  Hızlı Okuma Eğitimi için  0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65  numarali telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka  Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli  Hızlı Okuma Eğitimi   0 (258) 213 0 999  -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya Hızlı Okuma Eğitimi için  0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla Hızlı Okuma Eğitimi 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka başlıklı 2374 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın