• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi
Hızlı Okuma Kursları

Anlayarak Hızlı Okuma nedir? Cevabı içinde gizli bu soruya şöyle cevapverebiliriz. Daha verimli, anlayarak ve normalden daha hızlı okuma tekniğidir.  Hızlı okuma tekniği senelerdir dünyanınçeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Türkiye’de ise 1980' lerden itibarenkullanılmaya başlanmıştır. Hızlı Okuma Tekniği emek verildiğinde okuma hızınızve anlam verimliliğini  ciddi oranda farkyaratan yeni bir okuma tekniğidir.

Neden Hızlı Okumalıyız?

Yaşadığımız yüzyıl bir bilgi çağıdır. Data daha hızlı çoğalmakta, biz isedakikada 150 kelime ila 300 kelime arasında okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzünaydınları, dakikada ortalama 500 kelime okumamız icap ettiğini belirtmektedir.

Zihin olarak okuma hızımızı sınırlandıran bizleriz. Kitaplar, Günlükgazeteler, iş yazışmaları, e-postalar, ödevler  vb. Dokümanların daha hızlı okunması yaşamkalitenizin artmasına olanak sağlayacaktır.

Ek olarak, sınavlara hazırlanan öğrenciler hızlı okuma teknikleri ile dahahızlı okuyup, daha hızlı anlayarak, imtihan ve sınavlardaki başarılarını artırabilirler.Unutmayın ki, zihnimizle gözlerimiz içinde ışık hızında bir iletişimkurulmaktadır. Işık 300.000 km/s hızla ilerlerken, ses 312 km/s ilerler. Zihnimizçok  Anlayarak  hızlı okuma yeteneğine sahiptir, önemli olanonu eğitmektir.

 

Hızlı okuma tekniklerini kullanmak niçin önemlidir?


Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır. Çünkü insan bilgilerinin %80’denfazlasını okuyarak elde eder. Süre ise insanın en büyük sermayesidir. Busermayeyi zayi etmek hatta öldürmek büyük bir cinayettir. Zamanın iyi miöldürüldüğünü size bir örnek ile anlatalım: 500 sayfalık bir kitapta, ortalama135.000 kelime bulunur. Bir insanoğlunun normal okuma hızı ise ortalamadakikada 150 kelimedir. Hızlı okuma tekniklerinden habersiz olan bir insanböyle bir kitabı 15-16 saatte okur. Eğer anlayarak hızlı okuma teknikleriyleokuma hızını çok değil, 800 - 1000 kelimeye çıkarabilseydi, bu kitabı 2,5saatte anlayarak okuyabilirdi.

Yalnız bir kitapta zayi olan 12,5 saat! Birde bu zayiata diğer okunankitaplardaki kayıpları eklersek karşımıza dev gibi bir zarar çıkar. Bu zarardankurtulmanın tek yolu ise hızlı okuma tekniklerini öğrenerek uygulamaktır. AnlayarakHızlı okuma, zamandan tasarruftur.

Birçoğunuz keyif  için okumakistiyorsunuz. Yeni bir kitap alarak okumaya başlıyorsunuz. 5-10 sayfa daokuyorsunuz. Fakat bir türlü kitabı bitiremiyorsunuz. Ya vakit sona eriyor,yahut sıkılıyorsunuz. O hâlde alınan bir kitabın tamamını okumanın tek çaresi,hızlı okuma tekniklerini kullanmaktır. Bu sayede vakit yetecek ve sıkılmayafırsat bulmadan kitabı bitirmiş olacaksınız

 

Hızlı okuma becerisi doğuştan varolan bir kabiliyet midir?


Hızlı okuma, insanoğlun doğuştan sahip oldukları bir kabiliyet değildir.Tersine üzerinde çalışma yapılırsa kazanılacak bir kabiliyettir. Dr. CecilJ.Mulline’nin gözlemleme yapmak için açtığı kurslarda, 13 yaşını bitiren vezekâ seviyesi 60-105 arasında değişen öğrenciler yaklaşık olarak dakikada 1000kelimeye ulaşabilmişlerdir. Bu gözlemler kanıtlama eder ki, okuma hızı bilimselyöntemlerle yükseltilebilir.

Ancak doğuştan haiz olunan bazı farklar bu kabiliyetin daha hızlıgelişmesine sebep olabilir. Daha çocukken hafıza eğitimi alan ve göz kaslarınıyanal-dikey olarak geliştiren bir kimsenin daha hızlı öğreneceği ve akranlarınakıyasla daha fazla  sözcük okuyacağımuhakkaktır. Bu da 3-7 yaş arası eğitiminin önemini ortaya çıkarmaktadır.

 

Kazanılan hızlı okuma kabiliyetidaha sonra kaybedilebilir mi?


Hızlı okuma kabiliyeti; bisikletebinme, araba kullanma ve yüzme şeklinde bir kere öğrenilince hayat boyu sürüpgidecek olan eylemlerimizdendir. Bu nedenle hızlı okuma kabiliyeti kaybedilmez.Sadece şu kadar var ki, iyi mi devamlı yüzen veya devamlı bisiklete binen birkimse, bu eylemleri arada bir yapanlara kıyasla daha çabuk ve ileridedirler.Aynı bunun benzer biçimde, hızlı okuma tekniklerini devamlı kullanan veegzersiz yapanlar da bu teknikleri arada bir kullananlara kıyasla çok dahaçabukturlar ve daha fazla kelime okuyabilirler. Ne kadar fazla egzersizyapılırsa o denli gelişme gösterilir. Bununla birlikte, ne kadar da araverseniz, eski durumunuza asla dönmez ve bu eğitimi almamış birisinden çok dahaçok kelime okuyabilirsiniz.


 Hızlı okursak anlayabilir miyiz?


Bununla birlikte daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü hızlı okuma yardımıylacümlenin başı ile sonu arasında çabuk ilişki kurabileceksiniz. Bu sayedeokuduğunuz yazılardaki fikir akışı beyne kesintisiz olarak ulaşacaktır. Bu iseanlama yüzdenizi olumlu olarak etkileyecektir.


 Hızlı okuma tekniklerinin tarihçesi


Anlayarak hızlı okuma teknikleri1940’lı yıllarda başlatılmış bir okuma yöntemidir.  İkinci Dünya Savaşı sıralarında İngilizlerpilotlara ve gözetleme kulesi görevlilerine havadaki uçakları çabuktanıyabilmeleri için egzersizler yaptırıyorlardı. Aynı yıllarda Amerika’da Ohioüniversitesi öğretim üyelerinden D. S. Renshaw “Tachistoscope” diyeadlandırılan bir alet geliştirdi. Böylelikle kısa vakit diliminde daha çokkelime okuma kabiliyeti geliştirilmeye çalışılıyor, hızlı ve daha geniş alanıgörme eğitimleri veriliyordu. 1950’li yıllarda ise Anlayarak hızlı okumateknikleri, insan zihniyle ilgili yeni bilgilerin ışığında geliştirilereksistemleştirilmiş ve okullarda uygulanmaya başlamıştır.

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi;Antalya'da anlayarak hızlı okuma eğitimlerini 1999 yılından beri binlerce kişiye anlayarak hızlı okuma eğitimi verdik vermeye devam ediyoruz...


Hızlı okuma becerisini kazanmak için ne yapmalıyız?

 

Bu soruya bir özdeyiş ile cevapverelim: “Söylemek, öğretmek değildir; dinlemek, öğrenmek değildir. Bir öğrenciancak yapmakla öğrenir.”

 

Bu özdeyişi şöyle de ifade edebiliriz: “Okumak, idrak etmek değildir; idraketmek, öğrenmek değildir. Bir öğrenci öğrenmek istediklerini uygulamaklaöğrenir.”

 

Öğrenmek, içinde beceri kazanmayı da bulunduruyorsa uygulama ve ergonomikyapmanın önemi daha da artmaktadır. Yüzme mevzusunda yüzlerce cilt kitap okumuşolabilirsiniz, hatta ezberlemiş de olabilirisiniz. Fakat denize atlamadandoğrusu yüzme ile ilgili alıştırmalar yapmadan iyi bir yüzücü olamazsınız.Yahut otomobil kullanmayı teorik olarak çok iyi öğrenebilirsiniz. Amadireksiyon deneyiminiz yoksa trafikte başınız belaya girebilir.

 

İşte hızlı okuma ve seçmeli okuma yöntemleri de sizin okuma mevzusundabundan sonra kazanılmış yetenekleriniz olacaktır. Bu yetenekleri iyicepekiştirmek için bol bol uygulama yapmalısınız. Ne kadar çok egzersiz yapmışolursanız, o denli çabuk gelişirsiniz.

 

Anlayarak Hızlı okuma becerisine kaçsaatlik bir eğitim sonucunda sahip olabiliriz?

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi; Bu beceriyi kazanma süresi insandan insana göre değişir. İlk 10 saat için %50’lik bir artış normaldir. Geçindiren 10 saat için % 200’lük bir artışhedefiniz olmalıdır. Bir ekip zorlanmalar ile karşılaşmanız da normaldir. Çünküilköğretim birinci sınıftan bu yana edindiğiniz alışkanlıkların ortadankaldırılması gerekmektedir. Her canlı benzer biçimde insan organizması dadavranışlarının değiştirilmesine yönelik uygulamalara ilk anda tepki gösterir.Eski alışkanlıklarınızı atmanız ve yenilerini kazanmanız için disiplinli birçalışma yapmanız gerekiyor. Yapmanız ihtiyaç duyulan işlem, yeni okumayöntemlerini otomatik davranış biçiminiz hâline getirene dek özenleçalışmalarınızı sürdürmenizdir.

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi; Anlayarak  Hızlı okuma ile ilgili eğitimler,sonradan kazanılan davranışlar kategorisine girer. Pekiştirme bu çalışmalardaönemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Amacınıza uygun olandavranışları otomatik hâle getirmek için zihinde o davranışı kumanda edenmerkeze, ilgili sinir kanallarından ne kadar çok alıştırma gönderirseniz,başarı şansınız da o kadar yüksek olacaktır.  

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

Hızlı Okuma eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için:

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi için 0(232) 422 59 54 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka  Hızlı Okuma Eğitimi için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 (532) 100 11 65 numarali telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli  Hızlı Okuma Eğitimi   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya Hızlı Okuma Eğitimi için 0 242 323 73 15 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla Hızlı Okuma Eğitimi 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
Antalya Hızlı Okuma Eğitimi başlıklı 2333 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın