• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği
Hızlı Okuma Kursları

Kişilerin gelişimlerinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde bilgiye en kısa sürede ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın yolu ise okumadan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yüksekliği topluluğun gelişimi ile doğru orantılıdır. Öyle ise okuma-yazmanın çağı yakalamak için ön koşul olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve kullanılması günümüze ayak uydurmanın yanı sıra, günlük yaşantının kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem taşır.

Günlük yaşam içinde karşısına çıkan ihtarları okuyup anlamış olmayaninsanlar için hayat basit olmasa gerekir. Haberleri okuyup faydalanmak,Onaylanacak evrakları, sözleşmelerdeki açıklamaları kavramak, hak vesorumluluklarımızı bilmek hep okuma ve anlama becerilerini lüzumlu kılmaktadır.Okuma becerisi, akademik, toplumsal, siyasal ve kişisel değerlere haizdir.Çocuklar okula adım atar başlamaz okumanın öğretilmesine büyük önem ve ağırlıkverilmektedir. İlköğretim de okuma becerilerinin gereğince öğretilip  ve kazanıp geliştiremeyenler daha sonrakiöğretimlerinde ve öteki alanlarda başarısız olabilmektedirler. Okuma etkinliği,yalnız Türkçe derslerinde değil, hayat Bilgisi, sosyal Bilgiler, Matematik sosyalBilgiler ve Fen-Teknoloji dersleri gibi diğer derslerde de öğrencininbaşarısına yön verecek belirleyici bir faktördür. Doğru ve çabuk okuyan,okuduğunu anlayan ve yorumlayan, sözlü ve yazılı anlatımı iyi yapabilen kişilerin,öğretim hayatında başarılı olacağı muhakkaktır. Okuma ve onunla ilgilialanlarda (anlama, yazma, konuşma, dinleme) iyi yetişen bireyler yaşamın heralanında başarıya rahatlıkla ulaşırlar ve toplumun aranılan bireyleri olarakonlara sürekli gereksinim duyulur

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği mevzusunda Türkiye’deki en önemli otoritelerinden birolan Sn. Cemal KONDU ‘dan direk eğitim ve anında geri bildirim almaayrıcalığına sahip olacaksınız.

 

Şimdiye kadar rastlamadığınız en ustalaşmış eğitime katılmış olacaksınız.

 

Anlayarak Hızlı Okuma  Eğitimi konusundaeğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyenkişilere yönelik olarak tasarlanmış olan Anlayarak Hızlı Okuma eğitmenliğieğitiminin hedefi, kişilere anlayarak hızlı okuma ve öğrenme tekniklerikonusunda özel bilgi ve becerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosuyaratmak, mevcut durumda eğitmenlik meydana getiren kişilerin bilgi vekabiliyet seviyelerini artırmaktır.

 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Eğitimine Katılanlar Neler Kazanacak?

 

Yeni bir iş alanı olan Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliğinde başka ek bir eğitim almayagerekseme duymadan çalışmalarına olanak verecek beceriyi kazanmak Öğrenci veYetişkinlerde Hızlı Okuma şekilleri basta olmak üzere anımsama ve hafızatekniklerinin bilgisine haiz olup yöntemlerini öğrencilerin yas gruplarınauygun bir şekilde kullanmak.

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Eğitimine katıldıktan sonrasında size verilecek olaneğitim yol haritaları ve bilgisayar programıyla derhal eğitimlerebaşlayabilir,  program sayesinde hangiöğrencinizin ne kadar çalıştığını ve hangi egzersizde ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz. 

 

 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Hedefi

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Eğitiminin  amacı, kişilere  anlayarak hızlı okuma ve öğrenmeteknikleri  konusunda özel data vebecerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosu yaratmak, mevcut durumdaeğitmenlik yapan kişilerin data ve yetenek seviyelerini artırmaktır.

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Türü

 

Bir tür eğitmenliği sertifika programıdır.

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenlik Sertifika Eğitiminin Süresi

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Eğitiminin Süresi 40 saattir.

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimine Kimler Katılabilir

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği mevzusunda eğitmen olarakkendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen herkes, okumaya veöğrenmeye değer veren, okumanın öneminin farkında olan herkes uzmanlarımıztarafından yeterli bulunmuş olduğu takdir de programa katılabilir. 

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Süreci

 

1.Seviye: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip,öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

 

2. Seviye:  Veri toplama aşamasıdır.Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan gereksinim duyulan verilerin toplandığıaşamadır.

 

3. Seviye: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplananverilerin uygulamaya kafi gelecek hale gelmesi için Advanced Trainerlar ilekarşılıklı yapmış oldukları sorgulama aşamasıdır. 

 

4. Seviye: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Trainerlar ile beraber yapılanuygulama seanslarıdır.

 

5. Seviye: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Trainerlar tarafındanprogramın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeyeyeterliliği değerlendirilir.

 

6. Seviye: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara olay destek yardımı yapılır.

 

7. Seviye; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modelitasarım ve desteği yapılır.

 

8. Seviye: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. EĞİTMEN mesleki faaliyetlerinebaşladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/sertifika konularında devamlı çözüm ortaklığıdır.

 

Sertifika: Eğitim sonunda lüzumlu bilgiyi ölçme değerlendirmeleriyapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (MindTraining Institute) tarafından Uluslararası Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifikasıverilecektir.

 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimin Yöneticileri

 

Saygın  Coaching & Consultinggerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP adıverilen bu güçlü değişiklik ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik veuluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir koçluk vedanışmanlık şirketidir. ABD’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadaruzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Bununlabirlikte 5 kıtada 29 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren önde giden kurumlarlaçalışılmaktadır.

 

Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı Saygın Coaching & Consulting gerçek ve üyelerinin vizyonu, NLP’ nin farkyaratan yolculuğunda kişilerin  beklentilerini karşılamak ve en üst düzeydememnuniyetleri için hizmet sunmaktır.

 

Saygılı ve ustalaşmış olarak öğreten NLP profesyonelleri yetiştirmeyifakatçlar. Katılımcıların bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analiziyapılarak gereksinimlarını saptayan profesyoneller yetiştirilir. Bu çalışmalarKişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı /Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU geneldirektörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, ferdin gerçek potansiyeliylebuluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim tekniklerikonusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği ile ilgili detaylı bilgi için:

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği  için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği için  0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65  numarali telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir  Karşıyaka Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz


Denizli  Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz.


AntalyaAnlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği için  0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz.


Muğla Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği tıklayabilirsiniz.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği başlıklı 1909 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın