• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Kursları İzmir

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Kursları İzmir ; İzmir’dehızlı okuma ve anlama Kursları veren kurumlardır. Hızlı okuma ve anlama; kişilerinkısa vakitte çok daha fazla bilgi okumasını, öğrenmesini ve kavramasınısağlayan tekniklerdir. Hızlı Okuma Kursları İzmir ; kişilerin okumahızını 2-3 kat arttırarak kısa vakitte çok daha çok bilgi sahibi olmalarını hedefleyenkurumlardır. Hızlı Okuma Kursları İzmir. Hızlı okuma ve anlama eğitimleri ile okumahızımız artar, okuduğumuzu daha iyi anlarız, kendimize olan güvenimiz artar, kelime hazinemiz artar, genel kültürümüz ve bilgi birikimimiz artar. Hızlı Okuma Kursları günümüzde artarak yaygınlaşan kurslar arasındadır.Hayatımızın her aşamasında bilginin hızla arttığı gerçeğini hepimiz biliyoruz.Hızla artan bu bilgi karşısında hızlı okuma ve anlama eğitimi almak artıkçağımızın bir gerekliliği haline gelmiştir. Bilgili insanoğlun artmasıyla da bueğitime gereken öne verilmektedir.

İzmir Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı okuma, adından da anlaşıldığı şeklinde, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi idrak etmek amacıyla meydana getirilen bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği senelerdir dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Türkiye’de ise 1980'lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği emek verildiğinde okuma hızının ve anlam oranınızda önemli oranda fark yaratan yeni bir okuma tekniğidir. Yaşadığımız yüzyıl bir bilgi çağıdır. Data daha hızlı çoğalmakta, hepimiz ise dakikada 150 kelime ila 300 kelime içinde okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzün aydınları, dakikada ortalama 700-800 kelime okumamız gerektiğini belirtmektedir. Zihin olarak okuma hızımızı sınırlandıran bizleriz. Gmeşhurk gazeteler, e-postalar, kitaplar, ödevler, is yazışmaları vb. Dokümanların daha hızlı okunması yasam kalitenizin artmasına olanak elde edecektir. Ek olarak, sınavlara hazırlanan öğrencile

Hızlı Okuma Teknikleri Denizli

Hızlı Okuma Kursları

Okumak, bilmenin ve öğrenmenin en bayağı ve etkili yoludur. Çünkü insan bilgilerinin %80'den fazlasını okuyarak kazanır. Zaman ise insanoğlunun en büyük sermaye deposudır. Bu sermayeyi gereksiz harcamak hatta yok etmek büyük bir kayıptır. Örneğin : 1000 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 270.000 sözcük bulunur. Bir insanoğlunun normal okuma hızı yaklaşık dakikada 150 sözcüktür. Anlayarak Hızlı okuma yöntemlerinden haberdar olmayan bir insan bu kitabi 30 saatte okur. Eğer Anlayarak hızlı okuma yöntemleriyle okuma hızını çok değil, 1000 kelimeye çıkarabilse, bu kitabi 2,5 saatte anlayarak okuma sansı elde edebilir. Bir tek bir kitapta gereksiz harcanan 12,5 saat! Birde bu zarara diğer okunan kitaplardaki kayıpları da eklersek karsımıza ne çıkar siz düşünün. Bu zarardan kurtulmanın yolu, anlayarak hızlı okuma yöntemlerini öğrenerek uygulamaktır. Anlayarak Hızlı okuma, zamandan tutum etmektir. Bir oldukça kişi zevk için okumayı sever. Yeni bir kitap alarak okumaya

İzmir Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma Kursları

Kişilerin gelişim süreçleri içinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında bilgiye en kısa zaman içerisinde ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın en etkin ve etkili yolu ise etken bir okuyucu olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yükseklik düzeyi camianın gelişimi düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu şartlarda ise okuma-yazmanın bilgi çağını yakalamak adına ön şart olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve etken bir halde kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın kısaca sıra, günlük hayatin kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem arz eder. Günlük yaşam içinde karşısına çıkan ihtarları okuyup anlamayan insanlar için hayat hiç de göründüğü kadar rahat değildir. Gmeşhurk haberleri okuyup bunlardan faydalanmak, Onaylanması ihtiyaç duyulan evrakları, sözleşmeler üzerinde bulunan açıklamaları kavramak, hak ve sorumluluklarımızın farkına varmak her süre için okuma ve anlama becerilerine haiz olmayı

Nlp İle Anlayarak Hızlı Okuma İzmir

Hızlı Okuma Kursları

Okuma faaliyeti esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; belirli zamanlarda duraklar; bu duraklamalar sırasında, tıpkı bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü sözcüklerin fotoğrafını çekerek beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözümler, bir tüm haline getirir ve belirli bir fikre ulaşır. Hemen hemen NLP İle Anlayarak Hızlı Okuma almamış bir birey, sözcük sözcük okur, içten seslendirme yapar, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve gereğinden uzun süre duraklamalar yapar. Bu sebeplerden ötürü, düzgüsel durumdaki bir insanın okuma hızı tabiren kaplumbağa hızında kalır. NLP İle Anlayarak Hızlı Okuma ; hızlı bir şekilde görmeye, görme çevikliğine, okurken göze ritmik bakış becerisi kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin içinde ÇABUKLUK- ALGILAMA- hafıza ilişkilerindeki uyumu s

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Kursları

Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla erişme ve öğrenme çok önemlidir.Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilkokuldan itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha çabuk ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır. 400 sayfalık bir kitapta ortalama 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan birokuyucu bir saatte yaklaşık 7.000 ile 8000 sözcük okuyabilir. Bu da yaklaşık15-16 saatte bitireceği anlamına gelir o kitabı. Anlayarak Hızlı okumatekniklerini uygulayan bir kişi aynı sürede 2 veya 3 kitap bitirebilir ve yavaşokuyan kişiden daha fazla anlamış olur. İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri. Sınavlara hazırlanan bir öğrenci normalde 180 soruyu 180 dk. dayetiştiremediği halde anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenirse yetiştirmeyibir yana bırakıp 30-45 dakikadabitirebilir. Anlayarak hızlı

Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Nedir? Hızlı okuma, normalden daha kısa zaman da daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak hedefiyle yapılan bir okuma tekniğidir. Yapılan bilimsel araştırmalar hayatımız süresince öğrendiğimiz bilgilerin %80-85’ini okuyarak elde ettiğimizi ortaya koymuştur. Bilgi çağında, bilgi bombardımanından sağ çıkabilmek; sınavlara hazırlanırken daha hızlı olabilmek; kitap, gazete ve dergilerdeki malumatları kaçırmamak, okuma hızınız çağın gerektirdiği gereksinimler ve kendi gereksinimleriniz doğrultusunda yetersiz kalmaktadır. Şuan ki okuma hızınızla devamlı okusanız da, bu bombardımandan sağ çıkmanız çok ama çok zor. Çok okumak için bir çözüm bulmak lazım. Hızlı Okuma Nedir? Bu çözüm de anlayarak hızlı okuma teknikleri… Hızlı Okuma Nasıl Olur, Hızlı Okumayı Geliştirmenin Beş Adımı Birinci Adım: Kelimeleri Tanıma Hızlı Okuma Nedir? Tanıma hızınız, beynimiz

 1 2 3 4 5 6 7 8