• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Kursu İzmir

Hızlı Okuma Kursları

Çevremize bakışımızı okuma ile genişletiriz, bilgilerimizi, tabiattakigüzelliklerin inceliğini, fikir çabukluğunu okuma ile arttırırız. Kültürlü birinsan olmanın en etkili yolu okumaktır. Fertleri gerçek anlamda okuyantoplumlar, ileri medeni toplum olurlar. Çünkü bilgilerin %80'ni okuyarak elde ediyoruz. Günlük yaşantıdan kopmamakiçin, okuma zevkimizi karşılamak için, mesleğimizle veya okulumuzla ilgilimevzular hakkında data sahibi olmak için okuruz. Tarih, insani bilge kılar,şiir, iç zenginliğimizi artırır, matematik titizlik, organik bilimler derinlikkazandırır. Hızlı Okuma Kursu İzmir. Mantık, söz söyleme sanatını kavrayışı ve ayırımları görme yeteneğini, hukukise bir mevzuyu aydınlatmada başka bir konunun derinlerinden yararlanmayıöğretir. Okuma işlemi esnasında göz, satırlar üzerinde kayarak, gelişigüzelgidip gelmelerle değil; bir takım tertipli sıçrama ve duraklamalarla

Denizli Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kursları

Görsel idrak etme düzeyimizi geliştirerek idrak etme ve anlama düzeyimiziyükseltmeyi hedefleyen farklı bir tekniktir. Hızlı okuma tekniklerinde yavaşokuma alışkanlıklarını terk etme teknikleri, gözü çabuk görmeye egzersiz veritmik görme, geniş alanı görme teknikleri, şekillerle okuma teknikleri olmaüzere dört temel mevzuda eğitim veriliyor. Hızlı okuma, sessiz olarakyapılmakta ve hiçbir kelime okuma esnasında atlanmamaktadır. Denizli Hızlı okuma kurslarında göz ritmi, gözünü açısını genişletme, gözü hızlıgörmeye alıştırma egzersizleri yapılıyor. Hızlı okuma eğitiminin temel hedefiokumanızı daha etkin, etkili ve daha verimli hale taşımanızı sağlamaktır. HızlıOkuma Eğitimi okuyucunun mevcut okuma alışkanlıklarını belirleyip, anlayarakokuma hızını en az 2 kat köklü bir halde arttırmayı % 100 güvenceVERILMEKTEDIR! Denizli Hızlı Okuma<

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma Kursları

Kişilerin gelişimlerinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde bilgiye en kısa sürede ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın yolu ise okumadan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yüksekliği topluluğun gelişimi ile doğru orantılıdır. Öyle ise okuma-yazmanın çağı yakalamak için ön koşul olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve kullanılması günümüze ayak uydurmanın yanı sıra, günlük yaşantının kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem taşır. Günlük yaşam içinde karşısına çıkan ihtarları okuyup anlamış olmayaninsanlar için hayat basit olmasa gerekir. Haberleri okuyup faydalanmak,Onaylanacak evrakları, sözleşmelerdeki açıklamaları kavramak, hak vesorumluluklarımızı bilmek hep okuma ve anlama becerilerini lüzumlu kılmaktadır.Okuma becerisi, akademik, toplumsal, siyasal ve kişisel değerlere haizdir.Çocuklar okula adım atar başlamaz okumanın öğretilmesine büyük önem ve ağırlıkverilmektedir. İlköğretim de okum

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma Kursları

Son yıllarda meydana getirilen araştırmalar, insanoğluın çok hızlı okuyabileceklerini bilimsel olarak kanıtlamıştır. Sınav rekabeti, yoğun iş temposu ve süreın verimli kullanılması zorunlulukları yaşamımızda hızlı okumayı birinci öncelikler sırasına getirmiştir. İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Kursu; Çok hızlı okuyarak, zamandan tutum etmek kesinlikle mümkündür. Ancak, bununla birlikte, çok daha kısa vakitte çok daha hızlı okunulan metinlerin hafızada tutulabilmesi de gerekmektedir. Eğer, okuduklarınızı hafızanıza yerleştiremiyor ve gerektiğinde hatırlayamıyorsanız, çok hızlı okumanın aslabir anlamı yoktur. Bu şekilde bir hızlı okuma, zamanı boşa harcamaktan başka bir şey değildir. Okunacak çok şey varken, vakitınız çok azsa. Okurken dalıp gidiyor ve okumaktan kopuyorsanız. Kendinizin yavaş bir okuyucu bulunduğunu düşünüyorsanız. Okumak zorunda olduğunuz yükün altında ezildiği

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı okuma kişilerin çabuk, anlama ve hafızaya alma yeteneklerini geliştirerek, klasik okuma biçiminin yerine geçen tamamen bilimsel, etkin ve sağlıklı bir okuma biçimidir. Okuma hızınızı, anlama ve kavrama oranınızı da yükselterek en az 2 hatta 3-4 kat artıracaksınız. Dikkat ve konsantrasyonunuzu artırabileceksiniz. Ders çalışırken kullandığınız ders kitaplarını ve kaynak kitaplarınızı yüksek anlama oranıyla daha çabuk okuyup anlayarak zamandan kazanıp basari oranınızı da yükselteceksiniz. *Öğrenme ve anlama hızınız artırabileceksiniz. *Hızlı okuma tekniği ile sınavlarda soruları çok daha çabuk okuyup anlayarak zaman kazanıp avantaj sağlayacaksınız. *Sınavlara hazırlanırken konulara daha iyi odaklanabilecek ve daha iyi öğreneceksiniz. Paragraf sorularını daha çabuk ve daha etkili okuyup anlayabileceksiniz. *Hızlı okuma tekniklerini

Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma Kursları

Anlayarak Hızlı okuma eğitmenliği; Anlayarak hızlı okuma eğitimini veren eğitimcidir. Okuma öğrenmenin en temel yoludur. Bilgiye ulaşmak ve öğrenmenin en kısa yoludur hızlı okumak. Okuma hızımızı arttırmak için bazı özel tekniklere ve eğitimlere ihtiyaç vardır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda insanın dakikada 500 kelime okuma kapasitesi olduğu anlaşılmıştır. Yaşamın yoğunluğundan hızlı okuma artık yaşamımızda gerekli hale gelmiştir. Bununla birlikte okunanın bellek da kalması da gerekir. Eğer okuduklarınızı hafızamızda kalmıyor ve gerektiğinde de hatırlayamıyorsanız hızlı okumanın hiçbir anlamı olmaz. Bu şekilde meydana getirilen bir hızlı okuma boşa geçirilmiş zaman anlamına gelir. Yavaş okumamızdaki en önemli etken göz kaslarımızın yavaş çalışmasıdır. Zaten anlayarak hızlı okuma teknikleri kapsamında göz kaslarımızın çalıştırılması hedeflenmiştir. Hızlı Okuma Eğitmenliği. Bilinmiş olduğu üzere bey

Antalya Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kursları

Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek neredeyse mecburi bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, bununla beraber daha çok anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın kritik noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi detayları almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı mevzunun yalnız yapısını öğrenmekse, konuya yalnız bir göz gezdirmek yeter. Tartışılan mevzunun tüm bilgilerinı idraklamak istiyorsanız, bu kere bölüme bir göz gezdirmek yetmez, asla bir şeyi atlamadan tam lineer okuma yapmalısınız. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ister göz gezdirin, ister tam lineer okuma yapın, her türlü okumada size çok önemli bir süre kazandırmaktadır. Hızlı okuma programları eğitimi kişisel gelişim kurslar ve siteleri tarafınca verilen kişisel geliştirmenin kilit anahtarlarından biridir. Kişinin kişilik gelişimine yardımcı ola

 1 2 3 4 5 6 7 8