• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifikası

Hızlı Okuma Kursları

Bir insanoğlunun dakikada ortalama 200-300 kelime okuyabildiğini biliyormuydunuz? Hızlı okuma eğitimi almış bir fert ise bu sayıyı beşe katlayabiliyor. Hatta kimi zaman daha da yukarı çıkabiliyor. Hızlı okuma bir beceridir ve biz bu beceriyi eğitimle geliştirebiliriz. Kimi üstün zekâlı çocuklar bu beceriyle beraber dünyaya gelirler, fakat averaj zekâya haiz her birey azmederse hızlı okuma becerisini edinebilir. Bir birey dakikada 200-300 kelime okuduğunda bunun %60'ini aklında tutabilirken hızlı okuyan bir kişi dakikada 800-1000 kelime okuduğunda bunun %80 'inden fazlasını hatırlayabilir. Bunun sebebi ise, daha hızlı okuduğumuzda beynin mevzunun bütünlüğünü daha basit kavrar, siz de zaman ve enerjiden tutum etmiş olmuş olursunuz. Hızlı okuma göz beyin koordinasyonunu etkili bir halde sağlayıp okuma hızımızı arttırmaktır. Hızlı okumanın iki yönü vardır. Birincisi gözle görme

Hızlı Okuma Uzmanı

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı okuma uzmanı; hızlı okuma uzmanlık eğitimini alıp uzmanlaşan kişilerdir. Hızlı okuma kişilerin anlayarak okuma hızını arttırarak okuduğu metni çabuk okumasını, daha iyi, verimli anlamasını ve kavramasını sağlayan teknikler bütünüdür. Hızlı okuma tekniklerine başvurulmadan önce yavaş okuma yapmamıza sebep olan yanlış alışkanlıklarımızdan kurtulmayı ve yerine yeni alışkanlık kazanmak hedeflenmektedir. Bu yanlış alışkanlıklarımız; okurken daha iyi anlamak için başa dönmek, cümleler yerine kelimeleri takip etmek, yan fikirleri kaçırmak, okunan parçada ne anlatıldığını anlamayı sona bırakmak, devamlı konsantrasyon; dikkat dağınıklığı olamamak ve kısa metinler okumak yavaş okumaya sebep olmaktadır. Hızlı Okuma Uzmanı. Bu alışkanlıklardan vazgeçip bir hızlı okuma eğitiminden yararlanmak okuma ve anlama hızımızı artırır. Okuma hızımızın artması ile birlikte oku

Muğla Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kursları

Her öğrenci gününün kayda kıymet bir kısmını okumaya ayırmaktadır.Okuduklarını iyi anlamalı ve uzun süre akılda tutmalıdır. Öğrenciler 12 yıldaöğrendiklerini birkaç saatte geri vermek zorundadır. Bu saat dilimi saniyeninbir ömre karşılık olduğu bir an olarak anlaşılır. Bir öğrenci okul yaşamsalsüresince öğrendiklerinin %80 ni okuyarak elde eder. Okuma ve anlama hızınızgeliştirmek, gün süresince okumak zorunda kalmış olduğunız ders kitapları, dersnotları, yaprak testler, tecrübe etme sınavları vb. Materyalleri daha kısazamanda okuyup bitirmenizi sağlayacak. Hızlı okuma, kolay öğrenilen bir tekniktir. Muğla Hızlı Okuma Eğitimlerdevereceğimiz Hızlı okuma bilgi ve tekniklerin yanında, bilgisayarınızakurmanız için vereceğimiz Hızlı okuma alıştırma programını,sizinle yapacağımız çalışma planı doğrultusunda uygulayarak 8-9 haftada hızlıokuma sistemini oturtmuş olacaksınız. Hızlı okuma tekniklerinde gözleriniz okur beyne iletir

Anlayarak Hızlı Okuma Ve Öğrenme

Hızlı Okuma Kursları

Anlayarak hızlı okuma eğitiminin temel amacı okumanızı daha verimli ve dahaetkili hale taşımanızı sağlamaktır.Düşündüğümüz süre okumayı 6-7 yaşlarındailkokulda öğrendik. Su ana kadar öğrendiklerimizin çok büyük kısmını okuyarakelde edildiğimize nazaran bugüne kadar daha etkili okumanın çabasını göstermişolmamız gerekirdi. İyi ve etkili okumaiçin son olarak ne süre kendinizi geliştirdiniz? Genel anlamda bu sorununcevabi; kitap okudum bu yetmez mi? Kitap okuyarak okumanızı geliştirmez Bilgiye ulaşmanın, en kısa yolu da anlayarak hızlı okumadır. Birçok alandaolduğu gibi okuma hızınız teknik çalışmalar ve egzersizlerlegeliştirmektir. Öğrenciler, iş adamları, yöneticiler, politikacılar bu kurslara katılamayabaşladılar. Böylece batıda hızlı okuma yaygın hale geldi. Ülkemizde hızlı okumadaha çok yenidir. Anlay

İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma Kursları

600 sayfalık bir kitapta yaklaşık 150.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu bir saatte yaklaşık 7.000 kelime okuyabilir. Bu da kitabi 20-22 saatte bitireceği anlamına gelir. Hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir kişi ayni sürede 3 ya da 4 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha çok şey anlar. TEOG, YGS, LYS, KPPS 'ye hazırlanan bir öğrenci normal şartlarda 180 soruyu 180 dakikada yetiştirmekte zorlandığı halde, hızlı okuma tekniklerini öğrenirse 20-40 dakikada tüm soruları bitirebilir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenen bir okuyucu çabuk okuyarak zihinsel gezintileri asgariye indirmiş olur. Böylece dikkat ve konsantrasyon artar ve bilgi kaydı daha berrak olur. Düşünce, algılama, değerlendirme kavramı ve karar hızı artar. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini bilen bir okuyucu okuma isini monotonluktan çıkarır; zevkli ve eğlenceli bir hale getirir. Daha kısa sürede daha fazla öğrenme fırsatı bulmuş olur. Niçin Daha Hızlı v

Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Eğitimi almış bir okuyucu olursanız sizde; - 200 sayfalık bir kitabi 2 saat içerisinde bitirebilirsiniz. - Eski okuma hızınıza göre 4-5 kat daha hızlı okur, anlar ve diğer sayfaya geçebilirsiniz. - Ortalama bir kitap sayfasını 40-45 saniye içerisinde okur, anlar ve diğer sayfaya geçebilirsiniz. - Okurken uykunuz gelmez, can sıkıntısı durumu yaşamazsınız.. - Dikkatiniz devam olarak dağılmaz tekrar tekrar okumak zorunda kalmazsınız. - Okuduğunuz yeri unutup sürekli geriye dönüşler yapmazsınız. - Öğrenciyseniz ( Teog, Ygs, Lys, Kpss, Ales Vb.. ) gibi sınavlarda süre yetmedi gibi bir sorununuz olmaz. - Her şeyden önemlisi 1 dakika içerisinde en az 500- 600 kelime okuyabilirsiniz. Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Kursunun İçeriği: Okuma frenler

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma Kursları

Anlayarak Hızlı Okuma nedir? Cevabı içinde gizli bu soruya şöyle cevapverebiliriz. Daha verimli, anlayarak ve normalden daha hızlı okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği senelerdir dünyanınçeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Türkiye’de ise 1980' lerden itibarenkullanılmaya başlanmıştır. Hızlı Okuma Tekniği emek verildiğinde okuma hızınızve anlam verimliliğini ciddi oranda farkyaratan yeni bir okuma tekniğidir. Neden Hızlı Okumalıyız? Yaşadığımız yüzyıl bir bilgi çağıdır. Data daha hızlı çoğalmakta, biz isedakikada 150 kelime ila 300 kelime arasında okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzünaydınları, dakikada ortalama 500 kelime okumamız icap ettiğini belirtmektedir. Zihin olarak okuma hızımızı sınırlandıran bizleriz. Kitaplar, Günlükgazeteler, iş yazışmaları, e-postalar, ödevler vb. Dokümanların daha hızlı okunması yaşamkalitenizin artmasına olanak sağlayacaktır.

 1 2 3 4 5 6 7 8